Dotace na kotle 2013 a 2014

Kotlíková dotace 2014Tento program podporuje výměnu kotlů pro vytápění domácností za modernější kotle produkující méně emisí. Díky dotacím máte možnost vyměnit ručně plněné kotle na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kotle a ušetřit tak spoustu peněz.

Z programu Nová zelená úsporám však můžete získat i dotace na krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem.

Výše dotace:

V případě, že si chcete zažádat o dotaci na kotle, počítejte s tím, že čím úspornější kotel si pořídíte, tím vyšší částku dostanete. Stát vám tedy může dotovat až 55% z ceny kotle (15 – 80 000 Kč).

Pokud ale bydlíte v oblasti zasažené povodněmi, máte nárok na 75% z ceny kotle (18 – 96 000 Kč). Velmi důležité při určení kotlíková dotace 2014 je i zateplení. Pokud současně zateplíte dům, máte nárok na vyšší dotace.

Dotaci můžete získat na tyto typy kotlů:

1. Kotel na biomasu s ručním přikládáním:

  • Výše dotace při současném zateplení – 75% (50 000 Kč)
  • Bez současného zateplení – 55% (40 000 Kč)

2. Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

  • Výše dotace při současném – 75% (100 000 Kč)
  • Bez současného zateplení – 55% (80 000 Kč)

3. Krbová kamna s ručním přikládáním

  • Výše dotace při současném – 75% (55 000 Kč)
  • Bez současného zateplení – 55% (45 000 Kč)

4. Plynový kondenzační kotel

  • Výše dotace při současném – 75% (18 000 Kč)
  • Bez současného zateplení – 55% (15 000 Kč)

Podporovány jsou pouze nízkoemisní kotle, které jsou zapsány v seznamu výrobků a technologií. Instalaci kotle musí provést firma, která je zapsány v Registru odborných dodavatelů (tento seznam najdete na stránkách NZU).

Jak získat dotaci na kotle?

Pokud chcete zažádat o dotaci na ekologické kotle, musíte splňovat několik podmínek – výměna kotle musí být provedena v roce, kdy jste o ni žádali, musíte být majitelem domů, ve kterém došlo k výměně kotle, musíte dosáhnout dané roční potřeby tepla na vytápění a další.

Nejdříve musíte zaslat žádost o dotaci, ke které přiložíte odborný posudek a další potřebné dokumenty. Pokud bude vaše žádost schválena, peníze vám přijdou na váš bankovní účet do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.