Jak se projevuje laktační psychóza: Příznaky a léčba

Příchod potomka na svět se považuje za jedno z nejšťastnějších období v životě každého člověka. Nebo to tak alespoň bývá napsáno na papíře, protože v realitě tomu tak celkem často nebývá. Jedním z největších rizik pro novopečenou maminku a dítě je laktační psychóza. Jak ji poznat? A jak ženě, která jí trpí, efektivně pomoci?

I když si to řada lidí neuvědomuje, hormonální bouře v těle ženy rozhodně nekončí spolu s porodem. Hned po jeho úspěšném dokončení začínají ženy obvykle kojit a dochází k opravdu rapidní změně v činnosti hormonů. To samo o sobě představuje pro nejednu z žen opravdu velkou zátěž.

Když k tomu ještě připočítáme skutečnost, že po porodu přichází opravdu náročné období, pro které je typická bezradnost, nedostatek spánku a negativní sebeobraz, včetně toho, že mnohé ženy mají historii psychických potíží (případně je těhotenství a porod poprvé vyvolá), jde o opravdu nebezpečný koktejl.

Vzhledem k tomu, že si ženy samy nemusí uvědomovat, že je s nimi něco špatně, je především na jejich okolí, aby si všímalo změn, a v případě nutnosti co nejrychleji zasáhlo. V opačném případě totiž může dojít k tragédii.

Co byste měli o laktační psychóze vědět? Jak se projevuje? A jakými způsoby se léčí?

Co je laktační psychóza?

Laktační, nebo také poporodní psychóza, je velmi vážný psychický stav ženy, který souvisí s těhotenstvím, porodem a péčí o dítě. Neobvyklé nebývají extrémní výkyvy nálad, deprese a další výrazné změny, které u sebe (a potažmo u své partnerky) neznáte. Matky mohou navíc ztrácet kontakt s realitou a podléhat nejrůznějším bludům a halucinacím, z nichž některé mohou vést k poškození sebe a dítěte. Poporodní psychóza zároveň není poporodním blues, které se vyskytuje u většiny žen a po nějaké době samo odezní.

Příznaky laktační psychózy

Jak už bylo řečeno, největší odpovědnost mají lidé v ženině okolí, protože ona sama si nemusí být vědoma toho, že laktační psychózou trpí. Právě z toho důvodu po porodu dítěte nepodléhejte tomu, že maminka musí být za každých okolností šťastná a spokojená, raději sledujte potenciální varovné příznaky problému, díky kterým můžete ženě i dítěti (bez nadsázky) zachránit i život.

Všímejte si hlavně:

  • Neschopnosti spát
  • Zvýšené podrážděnosti
  • Halucinací (ženy mohou slyšet něco, co ve skutečnosti neexistuje, mohou mít pocit, že je chce dítě zabít a podobně)
  • Stavů, kdy má žena pocit, že se všichni snaží jejímu dítěti nějak ublížit
  • Dezorientace v prostoru a čase
  • Neobvyklého chování
  • Rapidních změn nálady
  • Sebevražedných myšlenek a pokusů
  • Násilného chování vůči sobě a dítěti

Příznaky mohou být na začátku mírné, ale postupně se zhoršují. Někteří lidé uvádí, že se poměrně hodně podobají bipolární poruše/maniodepresivní psychóze.

Rizikové faktory

Některé ženy mohou mít laktační psychózu i bez toho, aniž by měly nějaký rizikový faktor. U většiny ale existují nějaká vodítka, která naznačují, že by se u nich mohla po porodu objevit.

Jde o ženy s historií bipolární poruchy, o ženy, které již mají s laktační psychózou zkušenost, protože ji měly už po porodu prvního dítěte, o ženy, které trpí schizofrenií, o ženy, které jsou poprvé těhotné, o ženy, které mají bipolární poruchu a schizofrenii v rodině a o ženy, které musely vysadit léky od psychiatra kvůli probíhajícímu těhotenství. Důvod vzniku laktační psychózy ale není v současné době znám, takže je možné, že existují i další faktory, o kterých nevíme.

Léčba laktační psychózy

Když se ženě dostane rychlé a efektivní pomoci, může se s jejím stavem začít rychle něco dělat. Lékař může ženě doporučit užívání antipsychotik a stabilizátorů nálady. Zároveň ale nelze říct, co bude vyhovovat právě vám, protože každá žena je jiná a na podané léky reaguje odlišně.

Naprostou samozřejmostí by mělo být i přizpůsobení domácího režimu a režimu péče tak, aby veškerá péče o dítě a domácnost neležela na bedrech ženy, protože to by mohlo její stav zhoršovat.

Doba léčby se taktéž hodně liší, u některých žen může trvat po dobu 12 týdnů, u některých ale klidně i rok.

Máte zkušenost s laktační psychózou? Pokud ano, změnila nějak váš rodinný život?

Zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poporodní_psychóza – Poporodní psychóza (česky)

https://www.healthline.com/health/parenting/postpartum-psychosis – Vše o laktační psychóze (anglicky)

https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/post-partum-psychosis/ – Laktační psychóza (anglicky)

 

Přidat komentář